Vad vill du läsa mer om när det gäller bilar? Tipsa oss gärna! 

En fråga som många ofta ställer sig är är vad som händer om man är för dålig på att byta luftfilter och varför det är viktigt att att se till så att det är rent, när man är bilägare. Att det är viktigt att byta luftfilter är det inte så många som argumenterar mot. Men många säger bara ”att är viktigt” och förklarar inte ”varför det är viktigt”, så vi tänkte ge dig mer träffsäkert svar här. När du vet varför det är bäst att du har ett rent luftfilter blir det lättare att motivera dig själv att byta i luftfiltret i din bil innan det kan få negativa konsekvenser. Det hjälper dig också att förklara för andra och motivera dem att byta innan väntan blir för utdragen.

Därför är det viktigt att ha ett rent luftfilter i bilen

Luftfiltret är bilens lunga och motorn behöver luft för att kunna fungera. Filtret fångar upp olika partiklar som kan skada motorn. Dessutom kontrolleras luftfiltret på besiktningens checklista och kan förhindra att bilen blir godkänd.

Luftfiltrets uppgift är att se till att endast ren luft kommer in i motorn. Med tiden täpps porerna igen och då kan inte luften längre flöda genom filtret.
Efterhand blir luft blandningen annorlunda, vilket gör att bilens prestanda blir till det sämre. Det är i synnerhet accelerationen som kommer att reduceras. Hur ofta ska du då byta? Om inte tillverkaren har angett någon specifik information kring detta, så ska du byta ut ditt luftfilter samtidigt som du byter olja. Alltså var 10 000 -15 000 kilometer. Dock finns det ett undantag och det är om du använder din bil utanför stadsförhållanden. Det innebär landsbygden, då ska du byta ut filtret oftare. Anledningen till det är på grund av överflödet av damm på landsvägarna.

Vanliga tecken på att det är dags att byta filter

Det finns några tecken att ha koll på när det gäller luftfiltret.

Felaktigt för motorn

Begränsad lufttillförsel som har orsakats av ett smutsigt luftfilter, ger oförbränt bränsle.
Detta lämnar motorn i form av sotrest. Sotet hamnar på tändstiftet och det innebär att det inte kan leverera den behövliga gnistan för att kunna förbränna luftbränsleblandningen. Motorn startar inte lätt, den störs eller ger ovanliga motorljud.

Ovanliga motorljud

När din bil normalt står still med motorn igång, så känner du motorns smidiga rotation i form av subtila vibrationer. Märker du att bilen vibrerar mycket eller om du märker ett liknande hostande ljud, då beror det ofta på ett skadat eller smutsigt tändstift som i sin tur skadats på grund av ett igensatt filter.

Motorlampan kan tändas

De modernare fordonens motorer suger upp 10 000 liter luft för varje bränsle som bränns i förbränningscykeln. En otillräcklig lufttillförsel kan orsaka koldioxidutsläpp som ackumuleras i motorn. Detta i sin tur kan inaktivera kontrollmotorljuset.

Luftfiltret smutsigt

Om ett luftfilter är rent så ser du vit färg. Men filtret samlar smuts och damm så det kommer att se mörkare ut. De inre skikten av luftfiltret kan ha damm och skräp som är svårt att se även i starkt ljus. Det är viktigt att när du lämnar in bilen för underhåll, att de även kontrollerar luftfiltret.

Sotig rök

Om det inte finns tillräcklig lufttillförsel så kan det leda till att bränslet inte brinner helt i förbränningscykeln. Genom avgasröret lämnar det oförbrända bränslet bilen. Så ser du svart rök som kommer från avgasröret är det dags att byta. Det kan även förekomma ett poppande ljud.

Olika typer av luftfilter och uppbyggnad

Det finns olika typer av luftfilter. De vanligaste är de som är fyrkantiga eller rektangulära panelfilter. De flesta bilar idag har dessa filter som standardfilter.
Det finns även de filter som är cylindriska eller runda.
När du väljer luftfilter ska du välja det som är bra både för plånboken och för miljön. Det är en sammanvägning av olika faktorer när du väljer. Det huvudsakliga syftet är att motorn ska få arbeta med så ren luft som det är möjligt.
Själva luftfiltret i sig består av ett plasthölje och ett filterelement. Detta filterelement är som ett papper med stora porer och de används för att passera luft. Utåt sett kan man säga att pappersfiltret liknar ett dragspel. Det är impregnerat i harts som skyddar filtret från fukt.
Vissa filter är utrustade med en förrensare som skyddar filtret från ångor och grovt damm. Denna förrensare ökar även filterelementets livslängd med 30 till 40%.

Byte av luftfilter

Finns alla verktyg till hands så tar det bara 10 minuter att byta ett luftfilter. Dock rekommenderas självklart att du är något kunnig inom bilar. Det finns olika guider att följa om man vill prova själv annars är det en stark rekommendation att du lämnar in bilen hos en verkstad.
Spara inte på utbytet av luftfiltret. Kostnaden för utbytande är ingenting i jämförelse med en eventuell motorreparation, vilket det kan leda till.
Dra ut och titta på luftfiltret och inspektera. Det är ett mycket viktigt moment och med regelbunden inspektion av filtret kan du upptäcka om det behöver bytas ut. Detta kan spara dig dyra reparationskostnader i framtiden.