Vad vill du läsa mer om när det gäller bilar? Tipsa oss gärna! 

Bromsvätskan ska bytas ut med jämna mellanrum för den drar åt sig fukt. Bromsvätskan är viktig då den gör så bromsarna fungerar. Vätskan arbetar under en hög temperatur och ett högt tryck och utan den skulle inte din bil stanna när du bromsar. Att byta bromsvätska handlar om säkerhet och det är därför viktigt att byta den med jämna mellanrum för att bromsarna ska kunna göra sitt jobb. Du kan antingen byta bromsvätska hemma eller hos en mekaniker.

Varför ska bromsvätska bytas?

Bromsvätska drar åt sig fukt då den är hydroskopisk så det är därför det är viktigt att byta den regelbundet, minst vartannat år. När vätskan drar åt sig fukt och andra förorenade ämnen försämras bromsarna och kan inte göra sitt jobb. Det är även bra att kolla bromsvätskenivån ibland, den bör vara vid behållarens streck. Om det är ett problem med vätskenivån kan bromspedalen sjunka för snabbt. Om vätskenivån inte är vid strecket kan det vara läckage i bromssystemet. Om det skulle vara ett problem med vätskenivån bör bromslampan lysa.

Så fungerar bromsvätska

Bromsvätska funkar på så sätt att när du trycker på bromspedalen så pressar den ihop en kolv i bromsoken. Den pressen ökar trycket i bromsledningarna så bromsvätskan börjar röra sig. Vätskans tryck gör så att bromsrotorerna klämmer bromsbeläggen, som sedan stannar hjulrotationen och själva bilen. Man kan beskriva det som att när du trycker ner bromsen vill vätskan försvinna ut i den andra änden men det går inte så vätskan pressas mot bromsarna så hjulen stannar. Trycket uppstår för att vätskan inte har någonstans att ta vägen.

Hur byter man bromsvätska?

  • Börja med att spola av systemet innan du byter ut vätskan. Man börjar med att rengöra huvudcylindern med bromsrengöringsmedel innan man öppnar upp själva cylindern.

  • Efter att du rengjort cylindern så tömmer du ur vätskan genom att använda antingen tryckblödningsmetoden eller vakuumblödningsmetoden. Vilken du väljer spelar ingen roll då du ändå antagligen kommer behöva köpa verktyg som du har till hjälp, men tryckblödningsmetoden är lättast. Det är även bra att ha en till person som hjälper dig.

  • När man tömt den gamla bromsvätskan är det dags att fylla på med ny vätska i cylindern. Det är viktigt att köpa rätt vätska, kolla vilken vätska du behöver och var helt säker att du har rätt vätska innan du byter.

  • När du har bytt bromsvätska på varje hjul ska du pumpa upp ett tryck med bromspedalen så att vätskenivån ökar i huvudcylindern. Det är viktigt att pedalen är nere för att annars åker det in luft i bromssystemet.

Behöver du ännu mer hjälp finns det alltid videor på internet att kolla på. En video att kolla på finns här.

Olika metoder för att tömma bromsvätskan

Det finns olika metoder för att tömma vätskan. Tryckblödningsmetoden är antagligen den lättaste och du kan köpa en tryckblödare för lite pengar.
Vakuummetoden funkar lika bra men det är dyrare att köpa en bra vakuumpump. Du måste även hitta en pump som passar bredden på just din cylinder för att den ska tömma vätskan bra och utan att luft eller vatten kommer in.

Bromsluftningsverktyg, bra att ha?

Om du ska byta bromsvätska hemma är ett bromsluftningsverktyg bra att ha hemma. Det är till för att göra det lättare att lufta bromsarna och att byta bromsvätska. Verktyget är en pump med slangar och en behållare. Pumpen ger ett tryck som motsvarande när det sitter någon i bilen och pumpar bromsarna. Verktyget tömmer luft och vätskan.

Att byta bromsvätska själv är inte jättesvårt och det är alltid billigare att göra saker själv, dock är det tidskrävande och stökigt. Om du vet hur man byter bromsvätska och kan göra det ordentligt och har alla verktyg som behövs är det smart att göra det själv, annars kan du få hjälp av en mekaniker som har kunskapen och alla verktyg.
Man kan få mycket problem med bromsarna som till exempel låg nivå av bromsvätska och förorenad bromsvätska. Det är därför alltid viktigt att hålla koll på bromsarna och som sagt byta bromsvätska minst vartannat år för att bromsarna alltid ska fungera som dom ska. Då bromsarna sitter under bilen och nära hjulen utsätts dom hela tiden för slitage. Under vintermånaderna utsätts bromsarna mest då vägarna är blöta. En dålig körstil sliter även på bromsarna, vilket kan leda till dyra kostnader. Var alltid rädd om bromsarna.